Անգլերեն

Translation

In Japan, the pizza delivery company Domino´s has got into the Christmas spirit already!

It started to train reindeer to deliver pizza to customers. The company is working with reindeer breeders to train the reindeer how to deliver the pizza.

People can watch the reindeer in real-time by using a GPS driver tracker. The company claims that it is taking all possible steps to ensure that the animals are well.

 

Սուրբ Ծննդյան ոգին արդեն մտել է Ճապոնիայի Դոմինո պիցերիա:

Նրանք սկսել են սովորեցնել հյուսիսային եղջերուներին առաքել պիցա հաճախորդներին:Կազմակերպությունը աշխատում է հյուսիսային եղերու վարժեցնողների հետ ,որպեսզի սովորեցնեն եղջերուներին ,ինչպես պետք է առաքեն պիցա:

Մարդիկ կարող են հետևել եղջերուին հենց այդ ժամանակ օգտագործելով GPS վարորդի խուզարկուն:Կազմակերպությունը պնդում է ,որ ամեն հնարավոր բան արվում է երաշխավորելու,որ կենդանիները լավ են :