Շտեմարան 1

Բաժին1

1.4)Դողէրոցք,հրազդանհէկ,չէի,անէ

2.4)Ինչևիցե,եղերերգ,գեղուղեշ,աներկբա

3.3)Հանապազօր,առօրյա,անօրինություն,ոսկեզօծ

4.4)Ապօրինի,նախօրե,վաղօրոք,հանրօգուտ

5.4)Հանապազորդ,եռոտանի,կրծոսկր,լացուկոծ

6.3)Օրըստօրե,հյուրընկալ,գահընկեց,անընդմեջ

7.3)Կարևոր,հոգևիճակ,հոգևոր,հևիհև

8.2)Սերկևիլ,հևք,կարևոր,հետևակ

9.4)Ագեվազ,գինեվաճառ,ուղեվճար,դափնեվարդ

10.3)Ատամնաբույժ,Սերգեյի,հայելազարդ,լռելյայն

11.2)Բարյացակամ,արքայորդի,լռելյայն,կաթսայատուն

12.2)Նրբաճաշակ,հարբեցող,արբշիռ,գրաբար

13.3)Հպանցիկ,ծոպավոր,ճողոպրել,հապշտապ

14.3)Շամփրել,քարակոփ,Հռիփսիմե,ոսկեծուփ

15.1)Շագանակագույն,զիգզագաձև,Վարդգես,վարգել

16.2)Մակաղել,քողոտիկ,համաճարակ,վարակ

17.4)Կառք,չոքել,մարք,շքերթ

18.3)Ստահոդ,որդնել,անդամալույծ,վարսանդ

19.2)Խրտվիլակ,գաղտուկ,գրտնակ,զարտուղի

20.4)Ակութ,անթացուպ,երթուղի,ընթանալ

21.2)Հարցուփորձ,բարձիթողի,երկնաբերձ,խոստուհունձ
22.4)Թրծակավե,կոծկոլ,լացուկոծ,տխեղծ
23.4)Հոգեցունց,պախուրց,հանդիպակաց,ցնցալ
24.4)Քաջք,զիջել,աջլիկ,ոջիլ
25.4)Բաճկոն,խոճկոր,ճանճ,ճոճք
26.3)Գաղտնիք,գաղթօջախ,մաղթանք,աղճատել
27.1)Դշխել,խախտել,հախճաղյուս,ապուխտ
28.1)Թորոմել,խարույկ,իրարամերժ,բուրվառ
29.2)Ուոճանալ,քաոասնական,կոխկոտել,ճմոթել
30.2)Ըմբոշխնել,լուսամփոփ,բամբասել,շիմպանզե
31.1)Ըմբռնել,ամպամած,թումբ,գամփռ
32.4)Անբարյացակամ,բանբեր,անբասիր,անպարկեստ
33.3)Հեղհեղուկ,առհավատչյա,ժպիրհ,դազգահ
34.1)Փոթորկահույզ,ծխնելույզ,բզկտել,մզկիթ
35.4)Ոսպնյակ,շուրջերկրյա,Եպրաքսյա,միմյանց
36.1)Բամիա,խավիար,Իտալիա,հեքիաթ
37.2)Ուղալար,հակընդդեմ,մշակաշունչ,հովվերգություն
38.1)Ուղղություն,տանգալլուկ,հովվերգություն,երրորդ
39.3)Հովասուն,ատամնաբույժ,ուխտադրույժ,աքիլլեսյան
40.4)Մրջյուն,տրտմաշուք,ուղղընթաց,տարրընթաց